Anyai lélek

Amikor anya lettem

𝖤𝗀𝗒𝗌𝗓𝖾𝗋 𝖾́𝗌 𝗆𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇𝗄𝗈𝗋𝗋𝖺 𝗆𝖾𝗀𝗏𝖺́𝗅𝗍𝗈𝗓𝗈𝗍𝗍 𝗆𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇. 𝖬𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇 𝖺𝗆𝗂𝗍 𝗆𝖺𝗀𝖺𝗆𝗋𝗈́𝗅, 𝖺𝗓 𝖾́𝗅𝖾𝗍𝗋ő𝗅 𝖾́𝗌 𝖺 𝗌𝗓𝖾𝗋𝖾𝗍𝖾𝗍𝗋ő𝗅 𝗁𝗂𝗍𝗍𝖾𝗆. 𝖳𝖾𝗋𝗁𝖾𝗌𝖾𝗇 𝗆𝖾́𝗀 𝖿𝖾́𝗅𝗍𝖾𝗆 𝖺𝗍𝗍𝗈́𝗅, 𝗁𝗈𝗀𝗒 𝗄𝖾́𝗉𝖾𝗌 𝗅𝖾𝗌𝗓𝖾𝗄-𝖾 𝖾𝗀𝗒 𝗆𝖺́𝗌𝗂𝗄 𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋𝗍 𝗆𝖺𝗀𝖺𝗆𝗇𝖺́𝗅, 𝖺𝗓 𝖾́𝗅𝖾𝗍𝖾𝗆𝗇𝖾́𝗅 𝗂𝗌 𝗃𝗈𝖻𝖻𝖺𝗇 𝗌𝗓𝖾𝗋𝖾𝗍𝗇𝗂.

𝗠𝗮 𝗺𝗮́𝗿 𝗻𝗲𝗺 𝗸𝗲̀𝘁𝗲𝗹𝗸𝗲𝗱𝗲𝗺. 𝗠𝗮 𝗺𝗮́𝗿 𝘁𝘂𝗱𝗼𝗺, 𝗵𝗼𝗴𝘆 𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗞𝗘́𝗣𝗘𝗦 𝗩𝗔𝗚𝗬𝗢𝗞.🥰

𝖬𝗂𝖾𝗅ő𝗍𝗍 𝗆𝖾𝗀𝗌𝗓𝗎̈𝗅𝖾𝗍𝖾𝗍𝗍 𝖺 𝗄𝗂𝗌𝗅𝖺́𝗇𝗒𝗈𝗆 𝗌𝖺𝗃𝖺́𝗍 𝗌𝗓𝖾́𝗉𝗌𝖾́𝗀𝗌𝗓𝖺𝗅𝗈𝗇𝗍 𝗏𝖾𝗓𝖾𝗍𝗍𝖾𝗆. 𝖠 𝗆𝖺𝗀𝖺𝗆 𝗎𝗋𝖺 𝗏𝗈𝗅𝗍𝖺𝗆 𝖾́𝗌 𝖾́𝗇 𝗈𝗌𝗓𝗍𝗈𝗍𝗍𝖺𝗆 𝖻𝖾 𝖺𝗓 𝗂𝖽ő𝗆. 𝖠𝗓𝗍 𝖼𝗌𝗂𝗇𝖺́𝗅𝗍𝖺𝗆, 𝖺𝗆𝗂𝗍 𝗌𝗓𝖾𝗋𝖾𝗍𝖾𝗄 𝗌𝗆𝗂𝗇𝗄𝖾𝗅𝗍𝖾𝗆 𝖾́𝗌 𝗄𝗈̈𝗋𝗆𝗈̈𝗓𝗍𝖾𝗆.

𝖱𝖾𝗇𝗀𝖾𝗍𝖾𝗀𝖾𝗍 𝖽𝗈𝗅𝗀𝗈𝗓𝗍𝖺𝗆, 𝖽𝖾 𝗇𝖾𝗆 𝗓𝖺𝗏𝖺𝗋𝗍.

“𝗧𝗮𝗹𝗮́𝗹𝗱 𝗺𝗲𝗴 𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗸𝗮́𝘁 𝗮𝗺𝗶𝘁 𝘀𝘇𝗲𝗿𝗲𝘁𝘀𝘇 𝗲́𝘀 𝘀𝗼𝗵𝗮 𝘁𝗼̈𝗯𝗯𝗲𝘁 𝗻𝗲𝗺 𝗸𝗲𝗹𝗹 𝗱𝗼𝗹𝗴𝗼𝘇𝗻𝗼𝗱.”🙏🏼

𝖴́𝗀𝗒 𝗀𝗈𝗇𝖽𝗈𝗅𝗍𝖺𝗆, 𝖺𝗄𝗄𝗈𝗋 𝗁𝗈𝗀𝗒 𝖾́𝗇 𝗆𝖾𝗀𝗍𝖺𝗅𝖺́𝗅𝗍𝖺𝗆 𝖾́𝗌 𝖺 𝗁𝖾𝗅𝗒𝖾𝗆𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗀𝗒𝗈𝗄.

𝗠𝗮𝗷𝗱 𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺 𝖾́𝗌 𝖾𝗓 𝗆𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇𝗍 𝖿𝖾𝗅𝗎̈𝗅𝗂𝗋𝗍 𝖾́𝗌 𝗏𝖾́𝗀𝖾̀𝗋𝗏𝖾́𝗇𝗒𝖾𝗌𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗀𝗏𝖺́𝗅𝗍𝗈𝗓𝗍𝖺𝗍𝗈𝗍𝗍.

𝖠𝗓 𝗂𝖽ő𝗆 𝗈𝗅𝗒𝖺𝗇 𝗌𝗓𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇 𝖿𝖾𝗅𝖾̀𝗋𝗍𝖾́𝗄𝖾𝗅ő𝖽𝗈̈𝗍𝗍, 𝗁𝗈𝗀𝗒 𝗆𝖺́𝗋 𝗇𝖾𝗆 𝗍𝗎𝖽𝗇𝖺́𝗆 𝖾𝗅𝗄𝖾́𝗉𝗓𝖾𝗅𝗇𝗂, 𝗁𝗈𝗀𝗒 𝗇𝖺𝗉𝗂 10 𝗈́𝗋𝖺́𝗍 𝖾𝗀𝗒 𝗌𝗓𝖺𝗅𝗈𝗇𝖻𝖺𝗇 𝗎̈𝗅𝗃𝖾𝗄. ( 𝖬𝖾́𝗀 𝖺𝗄𝗄𝗈𝗋 𝗌𝖾𝗆 𝗁𝖺 𝖺𝗓 𝖾𝗇𝗒𝖾́𝗆. 𝖠𝗅𝗄𝖺𝗅𝗆𝖺𝗓𝗈𝗍𝗍𝗂 𝗏𝗂𝗌𝗓𝗈𝗇𝗒𝖻𝖺𝗇 𝗉𝖾𝖽𝗂𝗀 𝗆𝖺́𝖽 𝗋𝖾́𝗀 𝗇𝖾𝗆 𝗀𝗈𝗇𝖽𝗈𝗅𝗄𝗈𝖽𝗈𝗆. )

𝖭𝖾𝗆 𝖺𝗄𝖺𝗋𝗈𝗄 𝗅𝖾𝗆𝖺𝗋𝖺𝖽𝗇𝗂 𝖺𝗓𝗈𝗄𝗋𝗈́𝗅 𝖺 𝗅𝖾𝗀𝗌𝗓𝖾𝖻𝖻 𝖾́𝗏𝖾𝗄𝗋ő𝗅, 𝖺𝗆𝗂𝗄𝗈𝗋 𝖾́𝗇 𝖾́𝗌 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗓𝖾 𝖺𝗓 𝖺𝗉𝗎𝗃𝖺́𝗃𝖺 𝗏𝖺𝗀𝗒𝗎𝗇𝗄 𝖺 𝗅𝖺́𝗇𝗒𝗎𝗇𝗄𝗇𝖺𝗄 𝖺 𝗏𝗂𝗅𝖺́𝗀. 𝖬𝖾́𝗀 𝖺 𝗆𝗂 𝗍𝖺́𝗋𝗌𝖺𝗌𝖺́𝗀𝗎𝗇𝗄 𝗂𝗀𝖾́𝗇𝗒𝗅𝗂 𝖾̀𝗌 𝖾̀𝗇 𝖾𝗓𝗍 𝗆𝖾́𝗀 𝗌𝗈𝗄 𝗌𝗈𝗄 𝖾́𝗏𝗂𝗀 𝗆𝖾𝗀 𝗌𝗓𝖾𝗋𝖾𝗍𝗇𝖾́𝗆 𝗇𝖾𝗄𝗂 𝖺𝖽𝗇𝗂, 𝗇𝖾𝗆 𝖼𝗌𝖺𝗄 2 𝖾́𝗏𝗂𝗀.

𝖬𝖾𝗋𝗍 𝗁𝖺𝗆𝖺𝗋 𝖾𝗅𝗃𝗈̈𝗇 𝖺𝗓 𝖺𝗓 𝗂𝖽ő, 𝖺𝗆𝗂𝗄𝗈𝗋 𝖺𝗓 𝗂𝖽𝖾𝗃𝖾̀𝗍 𝗌𝗓ív𝖾𝗌𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝗍𝗈̈𝗅𝗍𝗂 𝖺 𝖻𝖺𝗋𝖺́𝗍𝗇ő𝗂𝗏𝖾𝗅, 𝖺 𝗌𝗓𝖾𝗋𝖾𝗅𝗆𝖾𝗏𝖾𝗅, 𝗆𝖺𝗃𝖽 𝖺 𝖼𝗌𝖺𝗅𝖺́𝖽𝗃𝖺́𝗏𝖺𝗅.

𝗜𝗴𝘆 𝗷𝘂𝘁𝗼𝘁𝘁𝗮𝗺 𝗲𝗹 𝗮𝗿𝗿𝗮 𝗮𝘇 𝗲𝗹𝗵𝗮𝘁𝗮́𝗿𝗼𝘇𝗮́𝘀𝗿𝗮, 𝗵𝗼𝗴𝘆 𝘃𝗮́𝗹𝘁𝗼𝘇𝘁𝗮𝘁𝗻𝗼𝗺 𝗸𝗲𝗹𝗹 𝗮 𝗸𝗼̈𝗿𝘂̈𝗹𝗺𝗲́𝗻𝘆𝗲𝗶𝗺𝗲𝗻.

𝗜𝘀𝗺𝗲́𝘁 𝘃𝗮́𝗹𝘁𝗼𝗸 𝗲̀𝘀 𝘂́𝗷 𝘀𝘇𝗮𝗸𝗺𝗮́𝘁 𝘁𝗮𝗻𝘂𝗹𝗼𝗸. 📚💪🏻

𝖠𝗆𝗂 𝗅𝖾𝗁𝖾𝗍ő𝗌𝖾́𝗀𝖾𝗍 𝖺𝖽 𝖾𝗀𝗒 𝗈𝗅𝗒𝖺𝗇 𝗏𝖺́𝗅𝗅𝖺𝗅𝗄𝗈𝗓𝖺́𝗌 𝖾𝗅𝗂𝗇𝖽í𝗍𝖺́𝗌𝖺́𝗁𝗈𝗓, 𝖺𝗆𝗂 𝗏𝖾́𝗀𝗋𝖾 𝗆𝖾𝗀𝖺𝖽𝗃𝖺 𝗇𝖾𝗄𝖾𝗆 𝖺𝗓𝗍 𝖺 𝗌𝗓𝖺𝖻𝖺𝖽 𝗂𝖽ő𝗀𝖺𝗓𝖽𝖺́𝗅𝗄𝗈𝖽𝖺́𝗌𝗍, 𝖺𝗆𝗂𝗋𝖾 𝗌𝗓𝗎̈𝗄𝗌𝖾́𝗀𝖾𝗆 𝗏𝖺𝗇 𝖺𝗁𝗁𝗈𝗓 𝗁𝗈𝗀𝗒 𝗃𝖾𝗅𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗁𝖾𝗌𝗌𝖾𝗄 𝖺𝗓 𝖾́𝗅𝖾𝗍𝖾𝗆𝖻𝖾𝗇, 𝖺 𝗀𝗒𝖾𝗋𝖾𝗄𝖾𝗆 𝖾́𝗅𝖾𝗍𝖻𝖾𝗇 𝖾̀𝗌 𝗇𝖾 𝖼𝗌𝖺𝗄 𝗌𝗈́𝖽𝗋𝗈𝖽𝗃𝖺𝗄 𝖺 𝗆𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇𝗇𝖺𝗉𝗈𝗄𝗄𝖺𝗅.

𝖠𝗆𝗂𝖻𝖾𝗇 𝗈𝗅𝗒𝖺𝗇 𝗉𝗈𝗓𝗂𝗍í𝗏, 𝖺𝗆𝖻𝗂𝖼𝗂𝗈̀𝗓𝗎𝗌, 𝖿𝖾𝗃𝗅ő𝖽𝗇𝗂 𝗏𝖺́𝗀𝗒𝗈́ 𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋𝖾𝗄𝗄𝖾𝗅 𝗏𝖾𝗌𝗓𝖾𝗆 𝗄𝗈̈𝗋𝗎̈𝗅 𝗆𝖺𝗀𝖺𝗆 𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒𝖾𝗇 𝖾́𝗇 𝗂𝗌 𝗏𝖺𝗀𝗒𝗈𝗄. 𝖬𝖾𝗋𝗍 𝖺𝗓 𝖾́𝗇 𝗂𝖽ő𝗆 𝗏𝖾́𝗀𝖾𝗌. 𝖠𝗆𝗂𝗄𝗈𝗋 𝖾𝗓𝗍 𝗆𝖾𝗀𝖾̀𝗋𝗍𝖾𝗍𝗍𝖾𝗆 𝗋𝖺́𝗃𝗈̈𝗍𝗍𝖾𝗆, 𝗁𝗈𝗀𝗒 𝖾𝗀𝗒𝖾𝖽𝗎̈𝗅 𝗇𝖾𝗆 𝗍𝖾𝗋𝖾𝗆𝗍𝗁𝖾𝗍𝖾𝗆 𝗆𝖾𝗀 𝖺 𝗌𝗓𝖺𝖻𝖺𝖽𝗌𝖺́𝗀𝗈𝗆.

𝗖𝘀𝗮𝗸 𝗲𝗴𝘆𝘂̈𝘁𝘁 𝗰𝘀𝗮𝗽𝗮𝘁𝗸𝗲́𝗻𝘁. 💖

𝖳𝖾 𝗂𝗌 𝗎́𝗀𝗒 𝖾́𝗋𝗓𝖾𝖽, 𝗁𝗈𝗀𝗒 𝖾𝗀𝗒 𝗂𝗅𝗒𝖾𝗇 𝖼𝗌𝖺𝗉𝖺𝗍 𝗋𝖾́𝗌𝗓𝖾 𝗌𝗓𝖾𝗋𝖾𝗍𝗇𝖾́𝗅 𝗅𝖾𝗇𝗇𝗂? 𝖵𝖺𝗇𝗇𝖺𝗄 𝖼𝖾́𝗅𝗃𝖺𝗂𝖽 𝖾́𝗌 𝖾́𝗋𝗓𝖾𝗅 𝗆𝖺𝗀𝖺𝖽𝖻𝖺𝗇 𝖾𝗅𝖾́𝗀 𝗆𝗈𝗍𝗂𝗏𝖺́𝖼𝗂𝗈́𝗍 𝖺 𝗆𝖾𝗀𝗏𝖺𝗅𝗈́𝗌í𝗍𝖺́𝗌𝗎𝗄𝗁𝗈𝗓?
𝖠𝗄𝗄𝗈𝗋 𝗄𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌 𝖻í𝗓𝖺𝗅𝗈𝗆𝗆𝖺𝗅. ☺️

Leave a Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük